NÁZEV KNIHOVNA PŘEROV
TYPOLOGIE městská knihovna
MÍSTO Přerov, CZ
AUTOŘI Ing. arch. Tereza Dušková
SPOLUPRÁCE Ing. arch. Lena Trpělková
Ing. arch. Robert Galo
STUDIE 05/2012

Parcela Na Marku byla vytipována městem pro stavbu knihovny jako jedna z možných. Navržená budova knihovny vyrůstá z nábřeží, doplňuje městskou zeleň lemující řeku Bečvu. Sestává ze dvou hlavních hmot. Dynamická horizontální budova se zelenou střechou obsahuje hlavní otevřené prostory knihovny a archiv, druhá, výšková dominanta poskytuje intimnější prostory studoven a kanceláří se zázemím.