NÁZEV VÍNO & KORTEN
TYPOLOGIE showroom vinařství
MÍSTO Pouzdřany, CZ
AUTOŘI Ing. arch. Lena Trpělková
STUDIE 01/2016

Zadáním studie byl návrh interiéru showroomu vinařství určeného primárně pro prezentaci vína, zasedání s klienty, meetingy se zaměstnanci a degustace. Hlavní myšlenkou je přenesení tvarosloví z kortenové fasády vinařství do interiéru (opakováním perforace loga a kruhů v rastru, tak materiály).
Stěžejním bodem je osově umístěný kortenový bar s podsvíceným logem a kortenová stěna s nikami pro prezentaci vinných lahví. Barevné a materiálové řešení je velmi střídmé. Stěny i strop jsou bílé, včetně nových dveří do sociálního zázemí se skrytými zárubněmi. Na podlahu je použita velkoformátová keramická dlažba v bílo- šedém odstínu. Bílý prostor vytváří ideální pozadí, ze kterého vystupuje kortenový bar a dřevěné sezení.