NÁZEV LABORARTORY
TYPOLOGIE galerie a centrum rozvoje umění
MÍSTO Brno, CZ
AUTOŘI Ing. arch. Lena Trpělková
STUDIE 05/2013

Cílem studie bylo vyplnění prázdné nárožní parcely na rohu ulic Milady Horákové a Koliště v centru Brna budovou s náplní galerie, sdílených kanceláří, ateliérů a prostorů pro konání workshopů.
Základní objem je rozdělen na dvě hmoty, z nichž jedna uzavírá městský blok a druhá dominuje nároží. Akcent není docílen vertikálou, nýbrž horizontálním oddělením hmot - hmota hmota pomlka hmota.
Za základě analýz vznik menších ploch Galerie na nároží a větších ploch Laborartory centra pro rozvoj umění. Umělecká laboratoř vytváří tzv. pozadí pro menší hmotu galerie. Fasády jsou materiálově sjednoceny ušlechtilým vápencem. Kontrast spočívá v odlišné dynamice rastru řezospáry obkladu budov. Uvnitř galerie dominuje pohledový beton, bílé omítky a světle šedé teraco.