TITLE KNIHOVNA PŘEROV
TYPOLOGY city library
LOCATION Přerov, CZ
AUTHORS Ing. arch. Tereza Dušková
COLLABORATION Ing. arch. Lena Trpělková
Ing. arch. Robert Galo
STUDY 05/2012