Ing. arch. TEREZA DUŠKOVÁ člen ČKA 04 702

2006 - 2012
FA VUT v Brně
2008 - 2009
University of Bolton, GB
2011 - 2017
Ateliér RAW

Ing. arch. PAVEL HUDE člen ČKA 04 790

2005 - 2012
FA VUT v Brně
2010 - 2011
Universidad Politécnica Madrid, Madrid, ES
2013 - 2018
LT Projekt a.s., Brno

Ing. arch. LENA TRPĚLKOVÁ

2008 - 2015
FA VUT v Brně
2013 - 2014
Lusíada University Lisbon, PT
2014
STUDIO FARRIS, Antverpy, BE
2015 - 2017
Ateliér Brandštetr

KOLEGOVÉ

2018 - nyní
Ing. arch. Nikola Slámová
2018 - 2020
Bc. Maroš Belopotocký
Ing. arch. Nikola Stibůrková
2018
Bc. Klára Mačková

CO DĚLÁME

Ateliér PLUS MÍNUS NULA nabízí servis v oblasti projekční a inženýrské činnosti. Pracujeme na projektech různých druhů a měřítek; od návrhů a rekonstrukcí interiérů, výstavnictví, přes drobnou architekturu, až po větší stavby a urbanismus.

Obraťte se na nás i s netradičním zadáním nebo nekonkrétní vizí projektu (investičním záměrem), kterou Vám pomůžeme rozvinout. Jsme tu pro Vás od úvodní konzultace až po spolupráci během realizace. Více o nabízených službách ve FAQ

JAK TO DĚLÁME

Věříme, že základním kamenem kvalitního projektu je silný koncept, který odráží vizi investora, potřeby uživatelů a charakter místa. Otiskem těchto proměnných získává projekt vlastní nezaměnitelnou identitu.

Držíme se svých zásad. Hlavní je koncept a identita projektu, dále funkčnost, nadčasovost, estetika, efektivní využití zdrojů investora i přírody. Vždy se snažíme o čistá a logická řešení, ve kterých nechybí vtip, poctivé materiály a precizní detaily. Cílem je ± hladký proces, kvalitní projekt a 100% spokojenost investora.

PROČ PLUS MÍNUS NULA

Ateliér PLUS MÍNUS NULA je výsledkem rozhodnutí pracovat autorsky a samostatně. Spojením různorodých pracovních zkušeností z Česka i zahraničí tvoříme tým se společnou vizí a rozmanitým úhlem pohledu.

Název PLUS MÍNUS NULA pro nás znamená přiblížení se dokonalosti i nadhled se smyslem pro humor v někdejším pojmu z pozemního stavitelství ±0,000. Nula prezentuje dokonalost, které nelze objektivně dosáhnout, proto odchylka ±