NÁZEV MU 100 let
TYPOLOGIE výtvarný prvek
MÍSTO Brno, CZ
AUTOŘI Ing. arch. Tereza Dušková
Ing. arch. Pavel Hude
Ing. arch. Aleš Navrátil PhD.
Ing. arch. Lena Vitorino
SPOLUPRÁCE Maroš Belopotocký
Bc. Nikola Slámová
Ing. arch. Nikola Stibůrková
SOUTĚŽ 05/2019

Ideově je návrh uměleckého objektu spojen s osobností prvního prezidenta republiky, profesora Masaryka, vepsaného do paměti národa snad nedostižným spojením lidských pozitivních vlastností (po politických zkušenostech mnohých desetiletí je to dnes zjevnější než jindy), zakladatele a patrona brněnské univerzity, který jí propůjčuje svoje jméno.
Navržený objekt má jednoduchou formu dveří – dveřního rámu s dveřním křídlem. Je prostorovým obrazem pootevřeného dveřního křídla otočného kolem vertikální osy poněkud posunuté mimo osu dveřního rámu. V objektu však křídlo dveří zůstává ve fixní poloze – není pohyblivé.
Dveře, se svojí schopností prostory oddělovat a zároveň spojovat, zvláště ty, které vedly do prostorů Božské či světské síly, byly vždy v centru zbystřené pozornosti jejich zpracovatelů. Námi navržené dveře nabízí symbolický vstup do prostoru univerzitního vzdělávání otevřený - nikoliv však příliš široce. Jejich rám svými monumentalizujícími rozměry může vzdáleně připomenout naléhavá sdělení neolitických dolmenů i římských vítězných oblouků.
Masarykova mystická přítomnost, vyjádřená v této chvíli také ve městě rozmístěnými poutači, na kterých promlouvá jednotlivě se současnými významnými profesory univerzity, je v našem návrhu vyjádřena jeho vrženým stínem na podstavu dveří, vyřezaným do litinové desky a zapuštěným na úroveň okolní dlažby.
Konstrukční a materiálové řešení, údržba objektu:Rám i křídlo dveří jsou navrženy ze svařované ocelové konstrukce kryté měděným patinovaným plechem, který je na konstrukci přinýtován. Podstava dveří je navržena z broušené betonové desky, ve které je pak uložena litinová deska s obrysem lidského stínu s typickými znaky postavy T.G.M. Konstrukce dveří je přes ocelové trny kotvena k betonovému základu. Umístění uměleckého díla respektuje požadavky zadání. Výškově pak respektuje ochranné vzdálenosti kladené trolejovým vedením v jeho blízkosti. Zvláštní provozní náklady nejsou vyžadovány. Je třeba zajistit pouze standardní úklid v okolí objektu.