NAME KRUHY
TYPOLOGIE Wasserspiel
ORT Znojmo, CZ
AUTOREN Ing. arch. Tereza Dušková
Ing. arch. Pavel Hude
Ing. arch. Aleš Navrátil PhD.
Ing. arch. Lena Vitorino
MITARBEIT Maroš Belopotocký
Bc. Nikola Slámová
Ing. arch. Nikola Stibůrková
WETTBEWERB 05/2019