TITLE FAKULTNÍ THOMAYEROVA NEMOCNICE
TYPOLOGY central emergency department
LOCATION Praha, CZ
AUTHORS Ing. arch. Lena Vitorino
Ing. arch. Pavel Hude
COLLABORATION Ing. arch. Nikola Slámová
Bc. Pavla Kolomazníková
Bc. Adam Cingeľ
STUDY 01/2022