TITLE DŮM S VINNÝM SKLEPEM
TYPOLOGY family house
LOCATION Milovice, CZ
AUTHORS Ing. arch. Boris Hladký
Ing. arch. Lena Vitorino
Ing. arch. Pavel Hude
COLLABORATION Bc. Maroš Belopotocký
STUDY 01/2020