NÁZEV FAKULTNÍ THOMAYEROVA NEMOCNICE
TYPOLOGIE centrální urgentní příjem
MÍSTO Praha, CZ
AUTOŘI Ing. arch. Lena Vitorino
Ing. arch. Pavel Hude
SPOLUPRÁCE Ing. arch. Nikola Slámová
Bc. Pavla Kolomazníková
Bc. Adam Cingeľ
STUDIE 01/2022