NÁZEV CENTROPROJEKT
TYPOLOGIE konverze administrativní budovy na bytový dům
MÍSTO Zlín, CZ
AUTOŘI Ing. arch. Lena Vitorino
Ing. arch. Pavel Hude
SPOLUPRÁCE Bc. Pavla Kolomazníková
Bc. Adam Cingeľ
INVESTOR RC Europe
STUDIE 11/2021