NÁZEV KLÁŠTER & ŠKOLA
TYPOLOGIE rekonverze kláštera na uměleckou školu
MÍSTO Cheb, CZ
AUTOŘI Ing. arch. Marek Brandštetr
Ing. arch. Ivo Chmelař
Ing. arch. Jan Šárka
Ing. arch. Lena Vitorino
SPOLUPRÁCE Atelier Brandštetr s.r.o.
STUDIE 03/2015
OCENĚNÍ 1. místo v soutěži "Revitalizace dominikánského kláštera v Chebu v návaznosti na Jánské náměstí" 2015

Naším cílem bylo historicky uzavřený klášter zapojit do organismu města a jasně definovanými zásahy umožnit jeho budoucí využití pro různé funkce. V srdci kláštera s rajskou zahradou a ambitem je soustředěna základní umělecká škola. Okolo ní jsou jako obal navrženy doplňující funkce, které slouží i veřejnosti a propojují tak klášter s městem. Navržené zásahy odstraňují bariéry a vytváří nová propojení s okolními ulicemi i uvnitř kláštera. Důležité jsou pro nás přehledná a maximálně otevřená dispozice, propojení s rajskou zahradou a dostatek světla.
Zachování hlavního vstupu z ulice Kamenné považujeme za zásadní podmínku budoucího úspěšného fungování kláštera. Současný nevyhovující vstup proto nahrazujeme novým reprezentativním vstupem, který umožní bezbariérové propojení úrovně ulice se všemi podlažími kláštera. Zároveň je i vstupem do multifunkčního kulturního sálu.
V rámci celého kláštera uplatňujeme jasné barevné, tvarové a materiálové odlišení navržených zásahů od historické podstaty objektu. Nové konstrukce jsou z černého plechu a pohledového betonu. Probourané otvory jsou zaskleny bezrámovým sklem.