NÁZEV MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ
TYPOLOGIE veřejný prostor
MÍSTO Brno, CZ
AUTOŘI Ing. arch. Tereza Dušková
Ing. arch. Nikola Stibůrková
Ing. arch. Lena Vitorino
Ing. arch. Ivana Valeková
SPOLUPRÁCE Ing. Zuzana Blašková
SOUTĚŽ 10/2016

Návrh byl vytvořen na základě vyhlášení soutěže “Park na Moravském náměstí v Brně”, kde postoupil do druhého kola mezi 10 nejlepších.
Leitmotivem návrhu se stal rastr dlažby před kostelem sv. Tomáše a Místodržitelským palácem. Zdvojnásobením měřítka a pootočením rastru ve směru hlavních pěších komunikačních os vznikla síť čtverců, která slouží jako vodítko pro umístění travnatých ploch, vedlejších komunikačních os, náměstí s kioskem a dalších funkcí. V rámci rastru samotného pracujeme se dvěma principy – rozdrobenost a gradace. Plochy trávy se směrem k centru města a těžišti dopravy vpíjejí do zpevněného povrchu, který nakonec převáží. Terén zároveň směrem k ulici Koliště mírně stoupá, díky čemuž funguje jako zvuková bariéra mezi rušnou dopravní tepnou a klidovým parkem.
Rastr narušuje výrazný akcent – diagonála zaříznutá do terénu, propojení s ulicí Mášova, pokračování pohledové osy, vedoucí Rašínovou ulicí na náměstí Svobody.
Hlavní náplní parku je pobytová a relaxační zóna s mobiliářem, který využijí všechny věkové skupiny. Uprostřed parku se nachází náměstí - zpevněná plocha s Kioskem, posezením ve formě volného i zabudovaného mobiliáře a nepřebernou řadou využití.