NÁZEV REDA
TYPOLOGIE recepce
MÍSTO Brno, CZ
AUTOŘI Ing. arch. Lena Vitorino
STUDIE 06/2014

Cílem návrhu bylo předělat interiér recepce do moderní formy použitím čistých linií a pečlivým výběrem materiálů. Výrazná myšlenka návrhu byla oproštění se od různorodých dekoračních prvků a mnoha solitérních prezentačních vybavení. Veškeré tyto prvky jsou nyní zapracovány do vestavěného nábytku, čímž dochází k velmi čistému a vzdušnému dojmu.
Při tvorbě byly zohledněny poznámky klienta o průvanu a ochlazování recepce v zimním období - navrženo zvětšení prostoru aklimatizačního zádveří. Předsazením závětří do ulice dojde také k požadovanému zviditelnění hlavního vstupu. V zádveří se také nachází vestavěné zasklené vitríny pro prezentaci produktů.