NÁZEV CENTRUM ŠTĚPNICE
TYPOLOGIE veřejné prostranství
MÍSTO Uherské Hradiště, CZ
AUTOŘI Ing. arch. Tereza Dušková
Ing. arch. Pavel Hude
Ing. arch. Lena Vitorino
SPOLUPRÁCE Maroš Belopotocký
Bc. Nikola Slámová
Ing. arch. Nikola Stibůrková
SOUTĚŽ 05/2019

Cílem návrhu je vyjít z pozitiv místa, tedy především urbanistické struktury, množství zeleně a klidu lokality a zároveň vyřešit aktuální otázky rehabilitace veřejného prostoru a konverze špatně využitelných center původní sídlištní zástavby. Současně se snažíme zohlednit přání obyvatel na doplnění funkcí a služeb na sídlišti.
Stávající stavbu veřejné vybavenosti měníme na polyfunkční domy. Funkci místa jako centra sídliště podporujeme výstavbou nových objektů, altánu, vzniká nový klidný park.