NÁZEV ÚRAZOVÁ NEMOCNICE
TYPOLOGIE novostavba operačních sálů
MÍSTO Brno, CZ
AUTOŘI LT Projekt a.s.
Ing. arch. Pavel Hude
OBJEMOVÁ STUDIE 01/2018