TITLE KRUHY
TYPOLOGY water element
LOCATION Znojmo, CZ
AUTHORS Ing. arch. Tereza Dušková
Ing. arch. Pavel Hude
Ing. arch. Aleš Navrátil PhD.
Ing. arch. Lena Trpělková
COLLABORATION Maroš Belopotocký
Bc. Nikola Slámová
Ing. arch. Nikola Stibůrková
COMPETITION 05/2019