NÁZEV KRUHY
TYPOLOGIE vodní prvek
MÍSTO Znojmo, CZ
AUTOŘI Ing. arch. Tereza Dušková
Ing. arch. Pavel Hude
Ing. arch. Aleš Navrátil PhD.
Ing. arch. Lena Vitorino
SPOLUPRÁCE Maroš Belopotocký
Bc. Nikola Slámová
Ing. arch. Nikola Stibůrková
SOUTĚŽ 05/2019

Koncepce návrhu vodního prvku vychází z použití archetypálního tvaru kruhu, který vymezoval i tvar původní kašny ze 14. století nacházející se ve východním cípu náměstí. V návrhu však kruh nachází jiné funkční i vizuální uplatnění. V kontrastu s obdélníkovou geometrií bazénu a vodorovnou vodní hladinou, ke které jsou kruhy uloženy vertikálně, vytváří příznivé napětí. Současně se tento jednoduchý avšak silný výtvarný prvek opět vrací do prostoru náměstí.
Základní myšlenkou návrhu bylo vytvoření oázy chladu, vlhka a stínu na povrchu žhavého náměstí, aniž by byly vizuálně narušeny pohledy na okolní historickou zástavbu a aby byl minimalizován zásah do podzemního archeologického naleziště. Tato myšlenka byla abstrahována do geometrické podoby a v této formě umístěna v požadovaném prostoru náměstí, kde nabízí nenásilnou interakci s návštěvníky za každodenního provozu.